Vilka företagare främjas?

Varför söker och får kvinnor inte företagsstöd i samma utsträckning som män? Vilka exkluderande normer finns i regionalt näringslivsfrämjande och hur kan man bryta dem? Hur blir företagsfrämjande och den regionala näringslivsstrategin mer inkluderande?  Region Västmanland har i projektet Omställning Västmanland ökat kunskapen om vilka normer som påverkar det näringslivsfrämjande arbetet.

Maria Lidberg och Maarit Nurkkala, Omställning Västmanland, Region Västmanland

Lärpass 9 på Reglabs årskonferens i februari 2022