Värde från det som blir över

Hur kan man skapa mer ekonomiskt värde från lokalt och regionalt tillgängliga resurser? Industriell symbios med effektivare användning av material, energi och andra resurser åstadkoms med långsiktiga samarbeten mellan lokala och regionala aktörer. Målet är mer av cirkulär produktion/konsumtion i ett industriellt system och den offentliga sektorn har en viktig roll i att facilitera samverkans- och utvecklingsprocesserna. Det finns många exempel redan idag, men det finns mycket att lära och göra.
Murat Mirata, LIU, Peter Carlsson, Chalmers Industriteknik.

Inspelat februari 2021. Lärpass 3 Reglab [Pleis]