Frihandel och ekonomisk nationalism

Allt fler förespråkar en högre grad av självförsörjning, då pandemin har blottlagt svagheter i det globala frihandelssystemet. Samtidigt har frihandeln bidragit till ökat välstånd i stora delar av världen och andelen människor som lever i absolut fattigdom har successivt minskat. I detta lärpass problematiseras frihandel respektive ekonomisk nationalism och erfarenheter från tidigare kriser sätts i relation till den pågående pandemin.
Joacim Waara, Västra Götalandsregionen

Inspelat i februari 2021, Lärpass 12, Reglab [Pleis]