Nationell kraftsamling

Hur kan vi arbeta på nya sätt för att öka synergier? Vinnova utvecklar arbetssätt och processer där flera nationella myndigheter sitter vid samma digitala bord som regionala aktörer – samtidigt. De har identifierat smart specialisering som en möjliggörande nyckel.

Madelen Nilsson, Kim Silvast, Karin Rydén och Anna Bergdahl, Vinnova

Läspass 22, inspelat vid Reglabs årskonferens i februari 2022