Omställningsguide vid stora investeringar

Tillväxtverket har redan en omställningsguide för större varsel och företagsnedläggning. Nu funderar de över hur ett processtöd för att hantera större investeringar eller nyetableringar i en region och kommun kan se ut. Tre olika perspektiv behöver hanteras parallellt: individ, företag och näringsliv samt platsperspektivet.
Maria Wellsjö och Clara Zakariasson, Tillväxtverket. Inspelat i februari 2022, inför Reglabs årskonferens.