Ung Region

I höstas beslutades det att Ung region blir ett fristående nätverk. Mer information kommer.

Unga människors kunskap och engagemang är en nyckel till regional utveckling och tillväxt. Att unga människor vill bo, arbeta och bidra med sina kunskaper och sitt engagemang är nödvändigt och ungdomspolitik är en allt viktigare del i regionernas arbete.
Reglabs nätverk Ung Region, som startade 2017, arbetar för social hållbarhet med ungdomsperspektiv. Syftet är att lära tillsammans, byta erfarenheter och inspireras i frågor som rör regional utveckling och ungdomspolitik. Inbjudan hittar du här och deltagarlista här.

Under 2015 genomförde Reglab också en seminarieserie om regional utveckling och ungdomspolitik. Här hittar du dokumentation från seminarieserien Ung Region