Frusam

Under 2012 startade Reglab ett nätverk som tittade närmare på sambanden mellan folkhälsa och regional utveckling. Initiativet kom från Region Skåne och Regionförbundet Uppsala, som tidigare deltagit i projektet Frusam, där kopplingen mellan regional utveckling och folkhälsa diskuterades.

Nätverket Frusam upphörde i samband med att utvecklingsprojektet BRP+ startade.

Se hela inbjudan här.

Dokumentation ws1-ws3
Program
Minnesanteckningar ws1
Teman Frusams arbete
Minnesanteckningar ws2
Framtidskommissionens rapport