Integrationsnätverket

Hösten 2017 beslutades det att integrationsnätverket blir ett fristående nätverk. Värd senaste träffen var Region Dalarna.

Info om nätverket

Regionernas roll i integrationsarbetet är svårdefinierad och sträcker sig över många olika områden. Samverkan med andra aktörer och myndigheter är viktigt, men det finns också ett behov av att tydliggöra regionernas roll. Processledare för nätverket är Karoline Bottheim.

Reglab har tidigare genomfört ett lärprojekt inom området: Integration ‒ regionernas roll
Dokumentationen från lärprojektet, Rollkoll, hittar du till höger.

I januari 2017 avslutades också studien Platsens betydelse för utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden. Rapporten finns att ladda ner till höger. Projektledare och kontaktperson för studien: Bo Wictorin, Region Sörmland.