Hållbarhetsnätverket

Världens länder har gemensamt enats om den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling någonsin. En omställning till hållbar utveckling är både nödvändig och möjlig, men tiden är kort.

Sveriges regioner har en viktig roll att spela i omställningen till ett hållbart samhälle. Därför har Reglab startat Hållbarhetsnätverket för att byta erfarenheter, lära av varandra och hjälpas åt.
Hållbarhetsnätverket utgår från en helhetssyn på hållbarhetsarbetet och  vill bidra till ökat lärande om vad hållbart regionalt utvecklingsarbete innebär i praktiken.

Reglabs hållbarhetsnätverk avslutades med mötet den 26 februari 2020. Nu finns ett nätverk för erfarenhetsutbyte inom I Tillväxtverkets program för hållbar regional utveckling, där ett liknande samtal fortsätter. Inom Reglab kommer Agenda 2030 och hållbarhetsfrågorna att diskuteras till exempel inom RUS- och analytikernätverket – det kommer också att vara en fråga som genomsyrar samtliga Reglabs-aktiviteter.

Inbjudan Hållbarhetsnätverket 2019.