Hållbarhetsnätverket

Världens länder har enats om den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling någonsin. En omställning till hållbar utveckling är både nödvändig och möjlig, men tiden är kort.

Sveriges regioner har en viktig roll att spela i omställningen till ett hållbart samhälle. Därför startade Reglab Hållbarhetsnätverket för att byta erfarenheter, lära av varandra och hjälpas åt.

Reglabs hållbarhetsnätverk avslutades med mötet den 26 februari 2020. Nu finns ett nätverk för erfarenhetsutbyte inom Tillväxtverkets program för hållbar regional utveckling, där ett liknande samtal fortsätter. Inom Reglab kommer Agenda 2030 och hållbarhetsfrågorna att diskuteras till exempel inom RUS- och analytikernätverket – det kommer också att vara en fråga som genomsyrar samtliga Reglabs aktiviteter.

Inbjudan Hållbarhetsnätverket 2019.