WS 2 Masterclass: Leda omställning

Att leda förändring i förändring

Det regionala utvecklingsuppdraget är komplext, liksom samhällsutmaningarna. Dessutom inträffar med jämna mellanrum oväntade, oplanerade händelser – som pandemin, översvämningar, stora företagsnedläggningar. Hur kan man nyttja den förändring som en kris kan innebära? Länk till program som PDF.

Dokumentation
Hemuppgift 

Hemuppgifterna från WS 2 handlar om kriser som hävstång. Vi arbetar parvis och här är länk till gruppindelningen.
Länk till beskrivning av hemuppgiften