WS 2 Masterclass: Leda omställning

Att leda förändring i förändring

Det regionala utvecklingsuppdraget är komplext, liksom samhällsutmaningarna. Dessutom inträffar med jämna mellanrum oväntade, oplanerade händelser – som pandemin, översvämningar, stora företagsnedläggningar. Hur kan man nyttja den förändring som en kris kan innebära? Hur skapa kraftsamling när politiken ändrar vägval?

  • Att leda i komplexitet. Klara Palmgren Broryd.
  • Ledarskap för transformation. Per-Anders Hillgren, Malmö universitet.
  • Regionala exempel: Västra Götalandsregionen m fl.

Tid och plats: 7 december, heldag digitalt.