Masterclass: Leda omställning

Välkommen till Masterclass: Leda omställning, ett lärprojekt som riktar sig till chefer inom regional utveckling

Masterclass: Leda omställning fördjupar teman som är specifika för ledarskapet inom hållbar regional utveckling, till exempel det komplexa tvåhänta styret som kräver både en traditionell logik och en utvecklingslogik. Andra teman är målkonflikter och synergier, och synliggörandet av politiska vägval: att välja det hållbara, och välja bort det ohållbara.

Vi diskuterar konsten att balansera kraven här och nu, mot de långsiktiga perspektiven. Och vi riktar ett särskilt fokus mot det organisatoriska lärandet: Hur bygga en hållbar organisation, där medarbetarna trivs och viktiga resultat skapas?

Fyra workshopar under hösten 2023 och våren 2024

 • Workshop 1. Den 1-2 november. Regionalt utvecklingsansvar i praktiken – om konsten att styra tvåhänt. Lunch-lunch, Stockholm.
  Länk till WS 1
 • Workshop 2. Den 7 december. Att leda förändring I förändring. Heldag digitalt.
  Länk till WS 2
 • Workshop 3. Den 27 februari. Det förlängda lärandet. Heldag, Stockholm.
  Länk till WS 3
 • Workshop 4. Den 9-10 april. Målkonflikter, synergier och politiska vägval. Lunch-lunch.
  Länk till WS 4

Mer information i inbjudan.

Målgrupp: Lärprojektet vänder sig till mellanchefer och arbetsledare inom regional utveckling. Reglabs medlemmar och partner kan delta med 1-3 personer.

Lärprojektet leds av Christel Gustafsson, tidigare regional utvecklingsdirektör i Kronoberg, och Eva Moe, Reglab.

Kostnad: Avgiften för att delta i utvecklingsprojektet är 28 000 kronor per organisation (inte per person). Läs mer i bifogad budget.

Anmälan: Anmälan sker i två steg: först organisationens anmälan till lärprojektet, därefter deltagarnas anmälan till respektive workshop.

 • Organisationens deltagande görs via anmälningslänken på denna sida. Anmälan avser organisation och kontaktperson.
 • Deltagarnas anmälan görs på respektive webbsida för varje workshoptillfälle.

Sista anmälningsdag är 8 september 2023. Därefter sker anmälan inför varje workshop.

Om du har frågor eller funderingar, kontakta gärna kansliet:
Emma Ejermark (praktiska frågor).
Eva Moe (innehåll).