Masterclass: Leda omställning

Välkommen till Masterclass: Leda omställning, ett lärprojekt som riktar sig till chefer inom regional utveckling

Masterclass: Leda omställning fördjupar teman som är specifika för ledarskapet inom hållbar regional utveckling, till exempel det komplexa tvåhänta styret som kräver både en traditionell logik och en utvecklingslogik. Andra teman är målkonflikter och synergier, och synliggörandet av politiska vägval: att välja det hållbara, och välja bort det ohållbara.

Vi diskuterar konsten att balansera kraven här och nu, mot de långsiktiga perspektiven. Och vi riktar ett särskilt fokus mot det organisatoriska lärandet: Hur bygga en hållbar organisation, där medarbetarna trivs och viktiga resultat skapas?

Fyra workshopar under hösten 2023 och våren 2024

 • Workshop 1. Den 1-2 november. Regionalt utvecklingsansvar i praktiken – om konsten att styra tvåhänt. Lunch-lunch, Stockholm.
  Länk till WS 1
 • Workshop 2. Den 7 december. Att leda förändring I förändring. Heldag digitalt.
  Länk till WS 2
 • Workshop 3. Den 27 februari. Det förlängda lärandet. Heldag, Stockholm.
  Länk till WS 3
 • Workshop 4. Den 9-10 april. Målkonflikter, synergier och politiska vägval. Lunch-lunch.
  Länk till WS 4

Lärprojektet vänder sig till mellanchefer och arbetsledare inom regional utveckling och leds av Christel Gustafsson, tidigare regional utvecklingsdirektör i Kronoberg, och Eva Moe, Reglab.

Om du har frågor eller funderingar, kontakta gärna kansliet:
Emma Ejermark (praktiska frågor).
Eva Moe (innehåll).