Masterclass: Leda omställning

Masterclass: Leda omställning 2023–2024 riktades till chefer inom regional utveckling och fördjupade teman som är specifika för ledarskapet inom hållbar regional utveckling.
Till exempel det komplexa tvåhänta styret med både en traditionell logik och en utvecklingslogik. Andra teman var målkonflikter och synergier, och synliggörandet av politiska vägval: att välja det hållbara, och välja bort det ohållbara. Vi fokuserade särskilt det organisatoriska lärandet: Hur bygga en hållbar organisation, där medarbetarna trivs och viktiga resultat skapas?

Dokumentation
Diskutera på hemmaplan

Här har vi samlat diskussionsuppgifter som utgår från våra teman i Masterclass: Leda omställning. Uppgifterna bygger på reflektion och diskussion, både individuellt och i grupp, och går att använda i olika regionala sammanhang.

Hur fungerar expeditionslogiken i er organisation?

Välj ett expeditionscase och fördjupa er. Använd frågorna i pdf-matrisen som stöd.
Vilka slutsatser kan ni dra av den undersökta expeditionen? Var finns era styrkor och svagheter? Vad bör förändras? Länk till beskrivning av uppgiften som PDF.

Kriser som hävstång

Förlängt lärande