WS 1 Masterclass: Leda omställning

Regionalt utvecklingsansvar i praktiken – om konsten att styra tvåhänt

Det övergripande målet för politikområdet har förändrats från regional tillväxt till hållbar regional utveckling – vad har det inneburit och vad kan vi förvänta oss framåt? Hur styr och leder man helheten?

  • Regionerna och hållbarhetsutmaningen. Johanna Tangnäs, Karlstads universitet.
  • Från regional tillväxt till hållbar regional utveckling. Erika Nilsson, regeringskansliet.
  • Att styra tvåhänt: kryssningen och expeditionerna. Inspel från bland andra Annika Engström, Linköpings universitet.
  • Regionala exempel: Region Örebro och Region Kronoberg.

Tid:  1-2 november. Vi startar med lunch kl 12 onsdag den 1 november, middag på kvällen ingår i programmet. Torsdag slutar vi efter lunch kl. 13.
Plats: Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm.