WS 1 Masterclass: Leda omställning

Regionalt utvecklingsansvar i praktiken – om konsten att styra tvåhänt

Det övergripande målet för politikområdet har förändrats från regional tillväxt till hållbar regional utveckling – vad har det inneburit och vad kan vi förvänta oss framåt? Hur styr och leder man helheten? Workshopen handlade om var våra organisationer befinner sig i dag när det gäller att leda omställningen till ett hållbart samhälle, och vi fördjupade oss i svårigheten att styra både drift och innovation. Länk till program för dagen.

Vi träffade bland andra:

  • Johanna Tangnäs, Karlstads universitet som forskat kring hållbarhet i regional utvecklingspolitik.
  • Erika Nilsson, Regeringskansliet, som spanade framåt inom politikområdet.
  • Annika Engström, Jönköpings university, som forskar kring att leda motstridiga processer i organisationer.
Dokumentation

Länk till Reglabs presentation dag 1
Länk till Reglabs presentation dag 2
Länk till Uppdrag hållbarhet – vad innebär det? Johanna Tangnäs, doktorand, Karlstads universitet.
Länk till Att leda i föränderliga förutsättningar, Åsa Bjelkeby och Marina Gregorsson, enhetschefer, Tillväxtverket.
Länk till Varför en ny inriktning på politiken – och vad finns i kristallkulan? Erika Nilsson, kansliråd och biträdande enhetschef, Regeringskansliet.
Länk till Att leda motstridiga processer i organisationer, Annika Engström, docent i arbetsorganisation, Jönköpings university
Länk till Hållbarhetssäkring – hur gör man? Elsa Anderman, regional utvecklingssamordnare, Region Kronoberg.
Länk till Att leda och styra expeditioner, Susanne Rosendahl, utvecklingsledare, Region Örebro.

Hemuppgift från ws 1 handlar om att styra tvåhänt

Att göra individuellt

  • Vilka formella styrsystem styr kryssningen och expeditionerna i din organisation? Är de tillräckliga eller obalanserade?
  • Hur hanterar du de båda logikerna i vardagen? Vad ägnar du mest tid åt – att leda drift eller innovation? Fundera över orsakerna.
  • För att driva på omställningen – hur skulle du kunna förändra ditt eget arbete?

Dokumentera gärna dina tankar.

Att göra tillsammans i ledningsgruppen

Hur fungerar expeditionslogiken i er organisation?

  1. Välj ett expeditionscase och fördjupa er. Använd frågorna i pdf-matrisen som stöd, ta hjälp av John Holmbergs text om ni vill.
  2. Vilka slutsatser kan ni dra av den undersökta expeditionen? Var finns era styrkor och svagheter? Vad bör förändras?

Stödmaterial

Inför workshop 2, den 7 december, vill vi också att du läser Klara Palmberg Broryds bok Komplexitet. Mejla till Emma om du vill att vi ska skicka boken till dig!

Länk till beskrivning av hemuppgiften som PDF

Om du har frågor eller funderingar – hör gärna av dig till oss:
Eva Moe: eva.moe@skr.se (innehåll)
Christel Gustafsson christel.gustafsson@kronoberg.se (innehåll)
Emma Ejermark: emma.ejermark@skr.se (praktiska frågor)