Samverkanskonferens

Välkommen till samverkanskonferens 16 november – erfarenhetsutbyte om regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser

Samverkans- och dialogtillfälle för deltagarna i lärprojektet Regionalt kompetensbehov samt i Analytikernätverket.

Tillsammans kan vi använda varandras erfarenheter och få bättre nytta av de regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoserna.

–       Kom i kontakt med andra regioners idéer om hur materialet kan användas.

–       Inspiration och utblick – parallella seminarier, huvudtalare och panelsamtal.

–       Breddat nätverk för framtida samverkan

När: 16 november 2022.

Var: Fysisk träff i Norrköping

Mer information om programinnehåll och anmälan läggs upp i augusti.