Hur undviker vi konsekvenser av arbetskraftsbristen?

Arbetskraftsbristen. Potentiella konsekvenser och till buds stående lösningar. Joacim Waara, Västra Götalandsregionen.

Inspelat 16 november 2022, Reglabs Nätverkskonferens