Attraktivt näringslivsklimat 17 oktober 2016

Vi startade dagen med dialog kring vad vi egentligen menar med attraktivt näringslivsklimat. Sedan fick vi exempel på regionala och delregionala samarbeten och jämförde våra olika regioner – hur strategiskt arbetar vi och hur mycket är ad hoc? Ett exempel på en aktör med tentakler både på statlig och regional nivå och med starkt näringslivsfokus är Almi. De berättade om sitt förändringsarbete och sin roll på den företagsfrämjande kartan.

Från SKL fick vi exempel på verktyg för kommunerna i arbetet med attraktivt näringslivsklimat. Efter dialog om vad som är det viktigaste att regionen gör för att stödja kommunernas arbete med bättre näringslivsklimat, belyste Tillväxtverket Företagens villkor och verklighet.

Dokumentation träff 2
Inbjudan
Sammanfattning bild
Tidslinje
Olof Dunsö, Tillväxtverket
Fredrik Berglund SKL
Fredrik Berglund SKL (2)
Catharina Rosenqvist, Region Blekinge
Anna Hallberg, Almi