Attraktivt näringslivsklimat

Under hösten 2016 pågick seminarieserien Attraktivt näringslivsklimat, som handlade om hur regionerna kan utveckla sitt arbete inom näringslivsområdet, med ett särskilt fokus på företagsetableringar och regionens roll som stödjare av kommunernas näringslivsarbete.

Bland Reglabs medlemmar fanns ett behov av att fördjupa diskussionen om regionens roll som stödjare av det lokala och regionala näringslivsklimatet: Vilka är verktygen? Hur använder vi regionens och kommunernas resurser på bästa sätt? Vad innebär en eventuell regionreform?
I seminarieserien Attraktivt näringslivsklimat diskuterade vi olika perspektiv på regionens bidrag till ett attraktivt näringslivsklimat.