Masterclass/Nätverk

I satsningen Region 2050 har Reglabs medlemmar lagt en grund för en bättre beredskap för alternativa framtider genom att öka kompetensen inom omvärldsanalys på lång sikt, scenariemetodik och omställning. 

För att stödja det fortsatta framsynsarbetet driver Reglab Framsyn Masterclass/nätverk. Nätverket ger möjlighet att fördjupa kunskaperna i omvärldsspaning på lång sikt, och är ett forum för erfarenhetsutbyte mellan Reglabs medlemmar.

Resultaten  av Framsynsprocessen Region 2050 är nya arbetssätt, nya planeringsrutiner och en höjd framsynskapacitet. För att stödja arbetet med implementering av kunskaper och erfarenheter från Region 2050, driver Reglab Framsyn Masterclass/nätverk. Mer om bakgrund och syfte finns i den inbjudan som gick ut när nätverket startade: Inbjudan Masterclass

TIPS
En video om samhällsutveckling, trender och teknik.