Masterclass/Nätverk

I satsningen Region 2050 har Reglabs medlemmar lagt en grund för en bättre beredskap för alternativa framtider genom att öka kompetensen inom omvärldsanalys på lång sikt, scenariemetodik och omställning. 

För att stödja det fortsatta framsynsarbetet driver Reglab under 2019 Framsyn Masterclass/nätverk. Serien är en möjlighet att fördjupa kunskaperna i omvärldsspaning på lång sikt, nätverket är ett forum för erfarenhetsutbyte mellan Reglabs medlemmar.

Framsynsprocessen Region 2050 avslutades i december 2018. Men de viktigaste resultaten blir tydliga först under kommande år: nya arbetssätt, nya planeringsrutiner och en höjd framsynskapacitet. För att stödja arbetet med implementering av kunskaper och erfarenheter från Region 2050, driver Reglab under 2019 Framsyn Masterclass/nätverk. Vi träffas i fyra workshopar under 2019. Programstommen ser ut så här:

Masterclass 1. Nya former för policyutveckling
Datum: Torsdag 7 mars i Stockholm.

Masterclass 2. Förändringsledning ‒ människor, makt och investeringar
Datum: Torsdag 16 maj.

Masterclass 3. Hur skapar vi utrymme för experimenterande i regional utveckling?
Datum: Tisdag 24 september (obs! Nytt datum)

Masterclass 4. Systemförändring och policyarbete ‒ hur implementerar vi det i nästa verksamhetsplanering?
Datum: Onsdag 11 december.

Läs mer i inbjudan: Inbjudan Masterclass

TIPS
En video om samhällsutveckling, trender och teknik.