Extra masterclass: Scenarier som verktyg i coronakrisens spår

Den 19 maj träffades de som tidigare jobbat med scenarier i Region 2050 i en extra Masterclass med fokus på scenarier som verktyg i krisens spår.  Mötet var ett erfarenhetsutbyte – lärdomar och regionala exempel kring scenariearbeten.

Vi diskuterade:

  • Hur kan vi använda scenarier som beslutsstöd i kristider?
  • Erfarenheter och lärdomar av att jobba med regionala scenarier.
  • Hur kan framsynsgruppen stödja varandra i scenariearbeten?

Program: PROGRAM Masterclass 19 maj

Presentationer & länkar
Reglab + Eva Moes presentation:Masterclass 19 maj 2020
Anton César & Maria Larsson: Västra Götalands presentation
Gruppdialog, fråga 1 – menti
Masterclass Gruppdialog 2

CIFS: Covid 19 from a megatrends perspective
OECD online hub covid19
World economic forum
Nesta: Four coronavirus futures
Nesta: Reflections on Covid-19
Roope Mokka: After the crisis: lets not bounce back
Yuval Noah Harari: the world after coronavirus
Foreign policy: 12 globala tänkare om hur världen förändras efter krisen
Ledarskap i osäkerhet länk
Världen post corona. Fyra alternativa scenarier av hur utvecklingen kan komma att se ut.