Masterclass 2018

På programmet stod:

  • Antropocen. Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria, KTH, föreläser om antropocen. Därefter hade vi en fördjupad diskussion tillsammans med Sverker Sörlin om kopplingen till det regionala utvecklingsarbetet: Agenda 2030, tillväxtbegreppet, förändringsledarskap mm.
  • Metodverkstad återblick. Vi repeterade de metoder vi tränat i framsynsprocessen. När, var, hur använder man dem bäst?

Dokumentation
Program
Framtidsmatris – Max Valentin
Se Sverker Sörlins presentation här.