Masterclass 2

Masterclass 2. Förändringsledning ‒ människor, makt och investeringar

Andra träffen i Framsyn masterclass är avslutad. Den här gången var vårt tema förändringsledning och teknikinvesteringar.
På programmet stod

  • Nicklas Bergman, entreprenör, riskkapitalist och futurist som de senaste 20 åren investerat i nya teknologier leder en diskussion om framtidens teknik och dess konsekvenser.
  • Birgitta Södergren, docent och organisationsforskare, ger oss en grundkurs i förändringsledarskap: människor, makt och kultur.
  • Regional verktygslåda. Vi diskuterar exempel på implementering av framsynsmetodik i den regionala praktiken.

Hemuppgift till nästa träff 24 september
Fundera hur du kan driva framsynsarbetet i din organisation utifrån det förändringsverktyg Birgitta Södergren presenterade.

  • Hur kan du få stöd av de fyra perspektiven?
  • Vilka är medkrafterna och motkrafterna i din organisation, sett ur vart och ett av de fyra förändringsperspektiven?
  • Komplettera gärna med insikter från Nicklas Bergmans föreläsning och samtal.
  • Var beredd att dela detta med gruppen nästa gång! Förbered någon typ av redovisning.

Dokumentation
Fyra perspektiv på förändring – Birgitta Södergrens bilder
Lathund Fyra perspektiv kortversion
Övningar för att föra dialog om olika framtider, Tillväxtverket (word)
Övningar för att föra dialog om olika framtider , Tillväxtverket (pdf)
Mer om Nicklas Bergman finns här och här. Nicklas presentation och bilder kommer tyvärr inte att läggas ut.
Länktips från Niklas: https://www.technologyreview.com/s/403654/do-you-want-to-live-forever/ och https://www.wired.com/2000/04/joy-2/
Topplista Niklas
PROGRAM masterclass 16 maj
Framsynsrummet (ppt)
Framsyn canvas
Omvärldsanalys på kort och lång sikt – Region Skåne
43 trender Niklas Bergman Navigating the tech storm – Sammanställning av Per Holmström, Region Örebro län.