Masterclass 1

NYA FORMER FÖR POLICYUTVECKLING

På den första träffen i Framsyn Masterclass/nätverk lärde vi oss mer om policylabb, tillsammans med Vinnova och Förnyelselabbet.

Ledare för övningen var Jakob Hellman, Vinnova och Pia McAleenan, Förnyelselabbet, som bland annat guidade oss i:

  • Omvärldsspaning om policylabb
  • Konkret labbarbete
  • Test av övningar och modeller som används i ett policylabb
  • En diskussion om vilka andra utmaningar som skulle kunna lämpa sig för denna typ av policylabbsprocesser.

Dessutom delade Magdalena Berglin, Region Gävleborg, erfarenheter från att ”Designa ett experiment” tillsammans med regionens kommunchefer, som en del av RUS-processen.

Inför workshopen läste vi kapitel 1-3 i rapporten Navigera under osäkerhet – entreprenörskap, innovationer och experimentell policy från Entreprenörskapsforum.

Dokumentation
Presentation Magdalena Berglin, Region Gävleborg: Kommunchefer designar ett experiment
Presentation Jakob Hellman, Vinnova: Smart policyutveckling
Presentation och övningar, Pia McAleenan, SVID: Samhällsutmaningar ur flera perspektiv
Introduktion Eva Moe & Magnus Jörgel: PPT Masterclass 7 mars
PROGRAM masterclass 7 mars

 

Policylabb. Runt om i världen finns många labb som arbetar med policyutveckling, innovation och systemförändring. Några av dem är:

Tips!! IGLs konferens i Berlin 22-23 maj handlar om experimentell policyutveckling.