Masterclass 4

Den 11 december sågs Masterclass-nätverket för sin sista träff.

På programmet stod:

  • Katarina Wetter Edman, Örebro universitet, om Tillitsdelegationens arbete och studien: Politisk handlingskraft i en regeringsnära utvecklingsmiljö.
  • Sigrid Hedin om Tillväxtverkets kunskapsrapport Utvecklingskraft i hela Sverige 2030.
  • Per-Anders Hillgren, Malmö universitet, forskare i interaktionsdesign och koordinator för forskarnätverket Collaborative futuremaking, reflekterar tillsammans med gruppen över förändringsledning, omställning och lärande.

Hela programmet: PROGRAM masterclass 11 dec.docx

Dokumentation
Rapport Tillitsdelegationen: Politisk handlingskraft i en regeringsnära utvecklingsmiljö
Rapport Tillväxtverket: Utvecklingskraft i hela Sverige 2030 rapport 0292 (1)
Presentation: Kunskapsutvecklande_rapport_framsyn
Presentation: PPT Masterclass 11 dec
Presentation: Katarina Wetter Edman, Designdriven labbmiljö på regional nivå –
en nödvändighet för förändring?
Presentation: Per-Anders Hillgren, Malmö universitet,Collaborative Future making

Rapport: Reshaping Mental Models – Enabling Innovation through Service Design

Material från John Holmberg, Chalmers challenge lab: Hållbar systeminnovation – backcastingexpeditioner,
Holmberg 2019, Oseglade vatten – då behövs expeditioner