WS 3 Masterclass: Leda omställning

Det förlängda lärandet

Vad menar vi med lärande och varför är det organisatoriska lärandet så viktigt? Hur kan vi skapa interna strukturer för att fästa och förlänga lärandet?

  • Organisatoriskt lärande – teori och praktik.
  • Reglab som kunskapsnod och strategiskt verktyg.
  • På väg mot en lärande organisation – ett nationellt case.
  • Regionala exempel.

Tid och plats: 27 februari, heldag, Stockholm.