WS 4 Masterclass: Leda omställning

Målkonflikter, synergier och politiska vägval

Med workshop 4 gick vi i mål med Masterclass: Leda omställning. Vi avslutade med frågor om att arbeta med systemtänk kan undanröja målkonflikter, och samtidigt skapa synergier. Hur hanterar vi målkonflikter internt, och i flernivåstyret? Och vilka är verktygen för att skickliggöra regionpolitiker? Länk till dagens program som PDF

Dokumentation
Länkar för vidareläsning
  • Johan Wänström, LiU: Jämlik tillväxt eller inte? Länk till PDF.
  • Johan Wänström, Liu, Att skapa ändamålsenlig samverkan: Samrådsstrukturer med region och kommuner. Länk till PDF
  • Johan Wänström, LiU, Ledande kommunala och regionföreträdares upplevelser av arbetet på strategiska råd om regional utveckling. Länk till webbsida.
  • Synergier och målkonflikter – rapport från SEI. Länk till webbsida.
  • Målanalys: Region Skåne och Agenda 2023. Länk till PDF
  • SKRs skrift om regionalt politiskt ledarskap(2023). Länk till webbsida.
  • Ny skrift från SKR (2024) om politiska ledares komplexa utmaningar. Länk till webbsida.
  • Idéskrift om systemledning för nära vård, av SKR, Region Västernorrland och Region Värmland. Länk till PDF.
  • Tips om ny bok: Lars Niklasson m fl: Regionerna skapar ordning i den fragmenterade staten – den regionala utvecklingspolitiken under 30 år.
Hemuppgift