WS 4 Masterclass: Leda omställning

Målkonflikter, synergier och politiska vägval

Med workshop 4 gick vi i mål med Masterclass: Leda omställning. Stort tack för engagerat deltagande och intressant lärande.

Vi avslutade med frågor om att arbeta med systemtänk kan undanröja målkonflikter, och samtidigt skapa synergier. Hur hanterar vi målkonflikter internt, och i flernivåstyret? Och vilka är verktygen för att skickliggöra regionpolitiker?

Dokumentation från presentationerna
 • Reglabs presentation dag 1. Reglab.  Länk till PDF.
 • Reglabs presentation dag 2. Reglab. Länk till PDF.
 • Politisk styrning av regional utveckling. Christel Gustafsson, Region Kronoberg. Länk till PDF
 • Regional utvecklingspolitik i teori och praktik. Johan Wänström, Centrum för kommunstrategiska studier. Länk till PDF.
 • Hur skickliggör vi politiken – i ledarskapet för regional utveckling? Palle Lundberg, vd, SKR. Länk till PDF.
 • Hur jobbar regionerna med aktuella målkonflikter?
  Malena Bendelin om Region Gotland och Cementa. Länk till PDF.
 • Målanalys av regionala utvecklingsstrategin och områdesstrategier i Region Skåne. Jonas Frykman, Reglab. Länk till PDF.
 • Markanvändning och gruvbrytning i Norrbotten. Monica Leijon, Region Norrbotten. Länk till PDF.
 • Ett Västernorrland-handlingskraft, livskraft och naturkraft. Sara Nylund, (s), vice ordf. Regionala utvecklingsnämnden och Susanne Sahlin, strateg, Region Västernorrland. Länk till PDF.
Länkar för vidareläsning
 • Johan Wänström, LiU: Jämlik tillväxt eller inte? Länk till PDF.
 • Johan Wänström, Liu, Att skapa ändamålsenlig samverkan: Samrådsstrukturer med region och kommuner. Länk till PDF
 • Johan Wänström, LiU, Ledande kommunala och regionföreträdares upplevelser av arbetet på strategiska råd om regional utveckling. Länk till webbsida.
 • Synergier och målkonflikter – rapport från SEI. Länk till webbsida.
 • Målanalys: Region Skåne och Agenda 2023. Länk till PDF
 • SKRs skrift om regionalt politiskt ledarskap(2023). Länk till webbsida.
 • Ny skrift från SKR (2024) om politiska ledares komplexa utmaningar. Länk till webbsida.
 • Idéskrift om systemledning för nära vård, av SKR, Region Västernorrland och Region Värmland. Länk till PDF.
 • Tips om ny bok: Lars Niklasson m fl: Regionerna skapar ordning i den fragmenterade staten – den regionala utvecklingspolitiken under 30 år.

Länk till dagens program som PDF

Hemuppgift efter WS 4