WS 4 Masterclass: Leda omställning

Målkonflikter, synergier och politiska vägval

Att arbeta med systemtänk kan undanröja målkonflikter, och samtidigt skapa synergier. Hur hanterar vi målkonflikter internt, och i flernivåstyret? Och vilka är verktygen för att skickliggöra regionpolitikerna?

  • Målkonflikter kopplat till hållbarhet.
  • Den regionala politikerrollen och samarbetet med tjänsteorganisationen.
  • Regionala exempel.

Tid och plats: 9-10 april, lunch-lunch.