Att vara styrman – klusterutbildning

Kluster är dynamiska platser i frontlinjen av innovation och tillväxt. För att leda kluster krävs kunskap om vad kluster är, vilken roll de
spelar för den framtida utvecklingen och vilka de viktiga aktörerna är. Men det krävs också förståelse för den egna rollen som koordinator, nätverksbyggare, katalysator, medlare och styrman för alla de processer som sätts igång.

Att leda kluster innebär mer än att vara en avancerad nätverksledare – det behövs en strateg och kommunikatör som kan mobilisera, engagera och agera affärsmässigt i en miljö som innehåller allt från forskare, tjänstemän till entreprenörer. Under 2012 bjöd därför Reglab in till en utbildning Att vara styrman för nya klusterledare – en utbildning som bygger på erfarenheterna från svensk klusterutveckling under tio år.

Dokumentation träff 1
Tema: Introduktion till klusterteori och praktik
Program
Karina Uddén – Organisationsformer, Tillväxtverket

Per Branzén, Packaging arena
Hemuppgift
Att vara styrman, Kontigo

Dokumentation träff 2
Tema: Klustrets resurser och tillgångar
Program
Marita Svensson – genusperspektiv, Fiber Optic Valley 

Agenda & presentation, Kontigo
Innovationssystem, Triple Steelix

Dokumentation träff 3
Tema: Att leda utveckling
Program
Maria Hedblom Skogstekniska
Hemuppgift
Agenda & presentation, Kontigo

Dokumentation träff 4
Tema: Att växa och förgrenas
Program
Regionellt perspektiv, Region Dalarna