Industrins förnyelse ws1

Hur ska vi förstå strukturomvandlingen och vilka är dess drivkrafter? Det är frågorna som står i fokus i lärprojektet Industrins förnyelse. Syftet med lärprojektet är att fördjupa kunskapen om strukturomvandlingens mekanismer i ett regionalt perspektiv, med ett särskilt fokus på tillverkningsindustrin och statistik som kan hjälpa oss att följa förnyelsen.

Ett fyrtiotal analytiker och strateger deltog vid första träffen. Här är en kort resumé:
Den solidariska lönepolitiken förklarar allt! Och det kommer att komma större varsel inom kort och då gäller det att vara beredd. Det var huvudbudskapet från Ola Bergström, professor vid handelshögskolan, Göteborgs universitet.
Då träffen ägde rum i Västerås var det såklart sin plats att ta del av deras omvandlingsresa i ett näringslivsperspektiv. Pia Norstedt, utvecklingschef i Västerås stad, lyfte bland annat fram det faktum att många av stadens och kommunens nya företag växer fram ur de gamla traditionella industriföretagen.

På onsdagen kom Gunilla Thorstensson från Tillväxtverket och berättade om hur regeringens satsning på Smart Industri bidrar till stärkt omställningsförmåga. Tillväxtverket genomför flera uppdrag inom området och totalt handlar det om mer än 350 miljoner kronor.

Vad är det egentligen som vi vill mäta? Det var en av frågorna som återkom under dagarna. Kanske vore exempelvis ett konkurrenskraftsmål bättre än dagens exportmål? Det menar i alla fall Daniel Lind, samhällspolitisk chef på  Jusek, som frågade gruppen hur detta i så fall skulle påverka det regionala näringslivsarbetet?

Sist ut bland medverkande vid första träffen var Catarina Berglund från Automation region, som bland annat beskrev hur de hjälper företag att kartlägga sina behov, och menade att en förutsättning för att de ska kunna göra det är att man är en oberoende part. Bred delaktighet och samverkan är framgångsfaktorer i deras arbete.

Viktigast under dagarna var som alltid gruppdiskussionerna. I fokus stod statistik och metoder för att följa strukturomvandlingen – och det som saknas. Gruppen uppehåll sig bland annat vid den begreppsflora – och kanske också begreppsförvirring – som finns, och kunde konstatera vikten av en gemensam begreppsapparat. Detta ska vi återkomma till under kommande träffar.

 

Dokumentation

PROGRAM