The European Regional Competitiveness Index 2019

Detta index, RCI 2019, spårar resultatet för 268 regioner i de 28 EU-länderna. Den mäter 11 dimensioner av konkurrenskraft och fångar upp faktorer som är relevanta för produktivitet och långsiktig utveckling. Indexet är ett unikt, jämförbart och öppet verktyg för nationella och lokala beslutsfattare som ansvarar för regionala utvecklingsstrategier. Läs mer.