Företagens export och det statliga exportfrämjandets roll

En ny studie från Tillväxtanalys analyserar vilka företag som blir exportörer, vilka marknader de väljer att handla med och betydelsen av olika handelshinder.

Export är ovanlig bland de allra minsta företagen, särskilt i tjänstesektorn. Men bland större företagen blir export allt mer vanligt och svarar för en allt större del av omsättningen. Företagens exportresa börjar ofta i EU och Norge. Många företag nöjer sig med den regionala marknaden medan andra går vidare ut på världsmarknaden, ofta till USA, Schweiz och Kina som första anhalt. Läs rapporten.