Industrins förnyelse ws2

Näringslivets internationalisering var temat för workshop 2, den 13 juni med 40-tal analytiker och strateger.

Martin Andersson, professor vid institutionen för industriell ekonomi vid Blekinge tekniska högskola, talade om globala värdekedjor, digitalisering och jobbens och tillväxtens geografi. Martin påtalade bland annat vikten av att se till samspelet mellan teknisk utveckling och ekonomiska incitament, och han lyfte frågan om vad globala värdekedjor betyder för konkurrenskraften. Martin lyfte också faran i att prata om digitalisering i termer av olika buzzwords, att det i stället handlar om ”general purpose technology”.

Partihandel som första steg i internationaliseringen var rubriken på Ari Kokkos presentation. Ari är professor vid Institutionen för International economics and management vid Copenhagen business school. Precis som det tidigare varit för Ari, så var det något av en ögonöppnare för många av deltagarna att se hur stor partihandeln är och vilken betydelse den tycks ha, bland annat för företags möjlighet att komma ut på en internationell marknad.

Deltagarna i gruppen bidrog med sin kompentens, genom alla gruppdiskussioner men också med egna presentationer. Anders Bergquist från Region Uppsala gav en inflygning till temat för dagen och Jan Persson och Anna Bergdahl, Tillväxtverket, beskrev arbetet med att ta fram regional exportstatistik. Jonas Fellström, Region Dalarna, Erika Falk, Region Norrbotten och Karin Kroon Gunnarsson, Region Skåne reflekterade över dagens tema i ett panelsamtal.
Statistik- och analyspasset hade fokus på vad som är mest relevant för att följa förnyelsen och vad som behöver utvecklas. Peter Möller, Region Dalarna, visade exempel på vad som
gjordes vid en Stativ-verkstad den 10 juni i Malmö.

Dokumentation från dagen:

Se hela programmet här: PROGRAM Industrins förnyelse ws2.