Martin Henning om ”koronomin”

Professor Martin Henning, Centrum för regionala analyser – partner till Reglab – förklarar den nya ”koronomin”. Det kan inte liknas vid lågkonjunktur, det är ett helt nytt ekonomiskt fenomen.

Den ekonomi vi är vana vid har världsomfattande logistik med långa produktionskedjor och just in time. Företagen investerar i många länder och en tredjedel av handeln mellan länder sker inom företag istället för mellan företag. Men Coronaviruset covid-19 har ändrat på förutsättningarna för världens ekonomi.

– Att både USA, EU och Kina samtidigt drabbas av en svår kris har det helt enkelt inte funnits någon beredskap för, säger Martin Henning. Det finns inga självklara svar på hur situationen bör hanteras, eftersom den inte liknar något vi tidigare varit med om.

Inte heller går det att mäta hur mycket impulsivt, oplanerat förnyelsearbete som inte blir av när människor inte kan träffas.

– Det är när man träffas och kanske hamnar i en oväntad diskussion, som nya idéer uppstår.

Det positiva är dock att alla kriser innehåller en förändringskomponent som kan vara konstruktiv på sikt, menar Martin Henning.

– Regeringarna världen över borde på alla möjliga sätt stötta de nya affärsmodeller och olika kreativa initiativ som börjar dyka upp här och där.
Läs mer.