Rurban region ws4

Temat för workshop 4 var rurbant utvecklingsarbete.

  • Vilka metoder finns i dag för att arbeta med hela regionens utveckling? Vilka erfarenheter finns och vad kan vi lära av varandra?
  • Vad kan vi lära av andra länder?
  • Hur går vi vidare i arbetet på hemmaplan? Vilka möjligheter, hinder och vägval är aktuella att jobba vidare med? Hur skapar vi helhetssynen i utvecklingsarbetet?

Under vår sista träff hjälptes vi åt att summera vad vi lärt oss och diskuterade hur vi kan gå vidare och utveckla arbetet på hemmaplan. Inledningsvis fyllde vi på med ytterligare perspektiv. Med hjälp av Josefina Syssner, Linköpings universitet tittade vi på ojämn utveckling som planeringsförutsättning och Lukas Smas, Stockholms universitet, tog med oss på en internationell utblick kring olika länders sätt att organisera och styra samhällsplanering. Vi lärde av varandras arbete och fick höra om hur rurbana perspektiv kan komma in i det regionala utvecklingsarbetet genom exempel från Region Västra Götaland, Trafikverket, Region Östergötland, Region Värmland och Region Skåne.

Programmet hittar du HÄR.

Sammanfattande artiklar
Josefina Syssner, Linköpings universitet
Lukas Smas, Stockholms universitet

Jon Hansson, Stefan Karlsson, Trafikverket
Lisa Lundin, Västra Götalandsregionen
Anders Bäckstrand, Region Östergotland
Malin Vikner, Region Värmland

Presentationer
Ojämn utveckling som planeringsförutsättning – hur kan man tänka som planerare?  Josefina Syssner, Linköpings universitet
Regional planering i Europa – utblickar och infallsvinklar på svensk
samhällsplanering
 – Lukas Smas, Stockholms universitet.
Landsbygdsprojektet på Trafikverket – Ett förbättringsinitiativ
 – Jon Hansson & Stefan Karlsson, Trafikverket.
Hållbara platser – Samverkan för regional serviceutveckling – Lisa Lundin, Västra Götalandsregionen.
Rurbana perspektiv i regionalt utvecklingsarbete – tankar om geografiskt helhetsperspektiv – Anders Bäckstrand, Region Östergötland
Rurbana perspektiv & utmaningar i arbetet med Regionplan Skåne – Karl Magnus Adielsson, Region Skåne
Normkritisk granskning i praktiken – Malin Vikner, Region Värmland
PPT Rurban region W4

Dokumentation
Rurban region ws4 Min att-göra lista

Cirkulär och biobaserad ekonomi
Magnus Fredricsson – tankespån om cirkulär och biobaserad ekonomi
Magnus Fredricsson – slides

Hemuppgift inför W4!

Syftet med hemuppgiften är att repetera det vi pratat om och påbörja tankearbetet med de frågeställningar som vi kommer att jobba med under våra sista workshopdagar tillsammans.

Instruktioner för hemuppgiften hittar du här.

Inkomna hemuppgifter
Rurban region WS4 Sammanställning Hemuppgift
Region Dalarna