Hållbarhetsnätverket 26 februari

Den 26 februari pratade vi bland annat om nya arbetssätt för att bidra till Agenda 2030 och hur vi kan skapa hållbara beteendeförändringar. Exempel från programmet:

  • Presentation och labb om nudging och beteendeförändring
  • Vad visar regionernas behovsinventering inom hållbarhet?
  • Hur kan tjänstedesign användas inom regional utveckling för att bidra till Agenda 2030?

Vi  labbade gemensamt kring den regionala utvecklingens roll , samt dela med oss av insikter från pågående analyser och utvecklingsarbete på regional och nationell nivå.
Program.

Mötet den 26 februari var det sista i Reglabs hållbarhetsnätverk.

Dokumentation
Reglabs inledning
Rosi Hoffer, Tillväxtverket: Att arbeta med hållbarhet som helhet i tillväxtarbetet
Region Örebro: Behovsinventering och reflektion kring möjliga arbetssätt
Evelina Gunnarsson, Ramboll: Nudging och hållbara beteendeförändringar
Statskontoret: Om genomförande av Agenda 2030
Mona Karila, Region Sörmland: Tjänstedesign för nya arbetssätt
Anna Ebenmark, Tillväxtverket: Slutrapport: Förslag på hur hållbarhetsarbetet inom den regionala tillväxtpolitiken kan stärkas.  Presentation: Förslag på hur hållbarhetsarbetet inom den regionala tillväxtpolitiken kan stärkas

Länktips
Tillväxtverkets nya studie Att fortsätta välja jämställdhet
Om expeditioner och hållbara seglatser, John Holmberg från Framsyn Masterclass workshop 3.