Rurban region ws1

Temat för workshop 1 var historien om stad och land.

  • Vad innebär stad-land frågan i relation till det regionala utvecklingsuppdraget? Vad betyder frågan i olika regioner?
  • Hur har relationerna mellan stad och land sett ut historiskt, hur har de förändrats och varför?
  • Vi analyserar utvecklingen utifrån ekonomisk-historiskt och policy-perspektiv.

Programmet för WS1 hittar du här.

Dokumentation
Presentation Reglab
De rurbana perspektiven – Nils Björling, Chalmers
Hur går snacket om stad och land – en kartbild
Relationen mellan stad, land och ekonomisk tillväxt – Martin Henning, Göteborgs universitet
Malin Rönnblom Makt och plats
Samhällsplaneringens spänningsfält – Lukas Smas, Stockholm universitet
Frågor vi vill utforska i lärprojektet – sammanställning av gruppdiskussioner och mentisvar

Sammanfattningar av föreläsningar
Nils Björling Rurbana perspektiv – sammanfattande artikel
Martin Henning Stad, land och ekonomisk tillväxt i historisk belysning – sammanfattande artikel
Malin Rönnblom Makt och plats – sammanfattande artikel
Lukas Smas Samhällsplaneringens spänningsfält – sammanfattande artikel

Artiklar
För en platsens politik (2016) av Malin Rönnblom
Regional ojämlikhet i Sverige En historisk analys (2016) av Kerstin Enflo