Rurban region ws3

Den här gången tog vi med våra rurbana brydderier in i framtiden! Vi började dagen med en summering av lärprojektet så här långt och de centrala teman som utkristalliserat sig genom föreläsningar, hemarbeten och diskussioner. Vi tog sedan med oss dessa teman in i de fyra alternativa framtider som tagits fram inom ramen för forskningsprogrammet ”Bortom BNP-tillväxt: Scenarier för hållbart samhällsbyggande”. Vi gästades av en av de deltagande forskarna, Pernilla Hagbert, KTH, som föreläste och också deltog under eftermiddagens workshop. Dagen innehöll också delning och erfarenhetsutbyte utifrån hemarbetet.

Här hittar du slutrapporten från forskningsprogrammet Framtider bortom BNP-tillväxt

Programmet till W3 hittar du här.

Sammanfattande artiklar
Sammanfatande artikel Pernilla Hagbert
Sammanfattande artikel Summering av Rurban region så här långt

Dokumentation
Presentation Reglab
Rurbana framtider – Nils Björling, Chalmers
Rurban region W3 menti Bortom BNP scenario

Rurban region W3 menti slutfråga workshop
Framtiden bortom BNP – Pernilla Hagberg, KTH

Hemarbete
Instruktioner hemuppgift inför W3.

Kartlägg olika geografier i er region
Region Stockholm
Region Västerbotten
Region Sörmland
Region Västernorrland
bilaga 1 Västernorrland
Region Kalmar län
Trafikverket
Västra Götalandsregionen presentation
Västra Götalandsregionen

Hitta goda exempel
Distriktssenteret
Region Västerbotten
Region Dalarna
Region Norrbotten

Normkritisk läsning av styrdokument
Region Jönkopings län
Region Värmland
Trafikverket
Region Blekinge

Lär dina kollegor
WSP

Rurban region flyttar ut på Slack!
Vi testar en workspace på Slack för Rurban region! Slack är en gruppchatt för jobbsammanhang, som vi kan använda för att enkelt och snabbt dela tips med varandra. Här lägger vi tex upp länkar till artiklar, poddar och andra tips som kommer in! Använd gärna denna kanal för att dela med er av saker till varandra. Du kan ansluta till gruppen här. Och här hittar du information om vad Slack är och hur du skaffar ett konto.