Rurban region fördjupning: Cirkulär ekonomi

Vad betyder omställningen till cirkulär ekonomi för förhållandet mellan stad och land?

I många regioner pågår satsningar på cirkulär och biobaserad ekonomi. I lärprojektet Rurban region lyftes frågan hur det kan förstås ur rurbana perspektiv. Under en fördjupningsdag diskuterade vi: Hur kommer cirkulär och biobaserad ekonomi att påverka samspelet och maktförhållanden mellan olika slags geografier? Du ser hela programmet här: PROGRAM Cirkulär ekonomi 30 jan

Dokumentation

Resultat av gruppövning där deltagarna fick fundera över:

  • Vad har fungerat på hemmaplan?
  • Vilka hinder har jag mött?
  • Vilka skillnader har gjort skillnad?
  • Formulera ”tips”!

Filmpresentation Hur påverkar en omställning till en biobaserad ekonomi samspelet mellan olika geografier?

Artiklar
Cornelia Flora har utforskat och beskrivit hur kapacitet för hållbar utveckling kan beskrivas, kartläggas och stärkas. Hennes tankar benämns ”Community Capitals” och Magnus Fredricson är medförfattare till ett par artiklar som bygger på det:

Hur kan man kartlägga och förstå olika slags resurser?

Hur driver hållbar utveckling komplexa processer, med biosfärsområden som ”laboratorier”?