Uppföljning och återträff 3 maj

För fördjupning i de nya regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoserna från SCB arrangerades ett uppföljningstillfälle för deltagare i lärprojektet Regional kompetensförsörjning samt deltagare i Reglabs analytikernätverk.

Programmet för dagen 3 maj 2022

Dokumentation

Regionala prognoser – så är materialet uppbyggt och prognosbedömningarna gjorda. Katja Olofsson, Karin E Lundström och Anna Wilén, SCB.

Så är branschprognoserna gjorda. Jonas Börjesson, WSP.

Förslag och idéer för hur prognoserna kan kommuniceras på regional nivå. Presentationer och frågestund ledd av Thomas Lundberg och Styrbjörn Holmberg, analytiker, Region Sörmland. (Vi inväntar presentationen och lägger ut den så snart vi kan)

Svar på frågor

Gruppdiskussion

Chatten