Uppföljning och återträff

Tisdag 3 maj kl. 9-12 blir det uppföljning i lärprojektet Regionalt kompetensbehov.

Vi träffas digitalt för att prata om användningen av regionala Trender och Prognoser. SCB finns på plats för frågor och vi delar med oss av regionala erfarenheter och tips till varandra.

Anmälningslänk och mer information kommer under våren.