Regionalt kompetensbehov WS2

Samskapa analys

Andra workshopen i lärprojektet Regionalt kompetensbehov, onsdag den 26 augusti.

  • Hur använder vi nationella underlag i det operativa regionala arbetet?
  • Medverkan av Myndigheten för yrkeshögskolan och Universitetskanslersämbetet
  • Arbetsförmedlingens nya roll och metoder för prognosarbete
  • Regionala exempel

”Det blir tydligt att det görs så mycket bra redan, hur kan vi ta hem det utan att behöva uppfinna hjulen igen?”
Citatet är hämtat från ett av grupparbetena under WS2 och illustrerar dagen väl.

Sammanfattande artikel från workshop 2

 

Presentationer

 

Program för dagen

WS2 Inbjudan.

Läs mer om Reglabs digitala möten här.