Regionalt kompetensbehov WS 5

Workshop 5 den 15 och 16 september 2021 handlade om regionala underlag – med exempel på hur myndigheter och regioner arbetar för att ta fram bra underlag för regionala dialoger.  

Dokumentation

Regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser – pepp och prepp. Karin E Lundström och Katja Olofsson, SCB. Inspelat föredrag.

Arbetsförmedlingens länsprognos för arbetslöshet. Emil Persson och Henrik Bengtsson, Arbetsförmedlingen

Yrkesprognos – modell och applikation. Ingrid Viklund Ros och Erik Hauer, Arbetsförmedlingen. Inspelat föredrag.

Genom att följa elever genom skolsystemet i Köping hittas vägar för att undvika avhopp och frånvaro. Anna Wahlgren och Charlotta Laspers, Region Västmanland.

Fördjupat samarbete för kompetensförsörjningsanalys i Region Kronoberg. Zekija Mujcic, Region Kronoberg.

Att visualisera arbetsmarknaden och dess behov. Elin Mako och Catherine Szabó, Region Östergötland.

Prognoser för behovet av högskoleutbildade. Bahar Faraz, Universitetskanslerämbetet.

Underlaget för som deltagarna gjort inför workshop 5: Hemuppgiften.