Integration − regionernas roll

Under 2016-17 genomförde Reglab  lärprojektet  Integration − regionernas roll. Fyra workshopar som bland annat diskuterade svensk integrationspolitik i ett historiskt perspektiv, den regionala nivåns roll och kompetens, vad som görs regionalt i dag och regionernas roll i relation till andra aktörer inom området. Inbjudan hittar du här. Nu finns det även en rapport Rollkoll som sammanfattar regionernas roll i integrationsarbetet. Du hittar den i högerspalten.
En dokumentation från alla workshopar i lärprojektet finns samlat i ett dokument.

Under 2016 genomfördes också studien Platsens betydelse för utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden.

Hösten 2017 startade Integrationsnätverket.