Integration WSII

Den 17 november 2016 träffades integrationsgänget för andra gången. Mötet gick av stapeln i Stockholm och fokus låg på: vilka är våra roller i det regionala integrationsarbetet? Och hur ser systemet vi verkar i ut?

Tobias Schölin visade rollerna som de arbetat fram i Region Skåne:

• Kunskapsgeneratorn
• Planupprä1aren
• Processledaren
• Finansiären
• Kunskapsspridaren
• Lobbyisten

Läs mer under minnesanteckningar.

Dokumentation
Minnesanteckningar WS2