Integration WS IV

Vi träffades i Norrköping för den sista träffen i lärprojektet integration. Vi fick bland annat lyssna på presentationer av Nordregio, Näringsdepartementet. I slutskedet av dag 2 bestämdes det att lärprojektet fortsätter som ett nätverk.

Dokumentation från WS4
Program
Presentation Nordregio
Nordiska ministerrådets utlysning av medel till integrationsprojekt
Nordregios kartverktyg där man kan jämföra sin kommun/region med andra i norden
Info om Old Age Dependency Ratio
Policy brief From Migrants to workers
Policy brief om scenarios
OECD rapport om Tyskland
Erika Nilsson, Näringsdepartementet refererade till Tillväxtverkets delrapport i sin dragning under onsdagen.
Distriktssenterets presentation
SKL:s agenda för integration
Sammanställning av hemläxor

 

Tips från blädderblocken w.4
Socioekonomi – om du vill lära dig räkna på vinsten av ett arbetsmarknadsprojekt eller ta del av rapporter.
Sök nordiska medel, Catrine Bangum
Att motverka skolmisslyckanden – Konsten att kunna ha två tankar i huvudet samtidigt rapport, Västra Götalandsregionen.
Framtid Västra Götaland, konferensen 2016 om kompentensförsörjning och integration