Integration WSIII

Den 26 januari 2017 träffades deltagarna i lärprojektet för tredje gången. Temat för träffen var: Vad betyder platsen för integrationen? Om utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden. Analytikernätverket har studerat olika faktorer som har betydelse för utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden. Vid tredje träffen i Reglabs i lärprojekt Regionernas roll i integrationen berättade Bo Wictorin, regional analytiker i Region Sörmland om arbetet.

Dokumentation
Minnesanteckningar WS3
Bo Wictorin, Presentation WS3