Platsens betydelse för integration

Under 2016-17 genomförde Reglab en studie kallad Platsens betydelse för utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden. Studien genomfördes som ett utvecklingsprojekt med gemensamt analysarbete och workshopar. 18 Reglabsmedlemmar deltog i arbetet, tillsammans med ett flertal partner som ESF-rådet, Nordregio, Arbetsförmedlingen och Arena för tillväxt.

Resultatet av utvecklingsprojektet presenterades i rapporten Platsens betydelse för utrikes föddas integrering på arbetsmarknaden som finns att hämta till höger.

Rapporten presenterades på Reglabs Årskonferens 2017 av Bo Wictorin, Region Sörmland, som också ledde projektet. En sammanfattning av hans presentation finns som näst sista artikel i dokumentationen från årskonferensen.
Här ser du Wictorins presentation från Årskonferensen, 2017.

Dokumentation
Inbjudan

Kontakta Bo Wictorin för mer information.

 

Under 2016-17 genomförde Reglab ett lärprojekt Integration − regionernas roll, med en fördjupad diskussion av den regionala nivåns insatser för integration av utrikes födda.

Hösten 2017 startade  Integrationsnätverket.