Regionala resultat WS III

Workshop 3. Från teori till praktik

Temat för vår avslutande workshop var: Från teori till praktik. Vi utforskade vad som egentligen menas med att gå från teori till praktik och delade erfarenheter från hemuppgiften ”Testa effektkedjan som verktyg!”. Vi lyfte även lärandeplanen som verktyg i tillväxtarbetet. Vad är idén bakom och hur praktiseras den? Med ”lärandeplanen” som referenspunkt tittade vi på hur regionerna designat sina planer för systematisk uppföljning och lärande. Hur stödjer de vardagens arbete med regionala resultat? Här med exempel från Region Kronoberg. Under lärprojektet gång så har vi följt utvecklingen av förslaget på ett nytt nationellt uppföljningssystem för regional projektverksamhet. Det gjordes även denna gång med möjlighet till inspel.

Dokumentation
Regionala resultat WS3 inbjudan och program
Regionala resultat samlad presentation
Regionala resultat WS3 anteckningar
Innebörden av att gå från teori till praktik – Krister Jönsson
Uppföljningssystem projektverksamhet – Marcus Wåhlstedt, Tillväxtverket
Underlag för skriftliga inspel Tillväxtverket
Hemuppgift del av RUS Region Jönköpings län
Hemuppgift Region Jönköpings län
Lärandeplan Region Kronoberg – Robin Rikardsson
Regionala lärandeplaner – Sigrid Hedin, Tillväxtverket
Effektlogik Vinnova
Hemuppgift effektkedja Region Örebro län
Hemuppgift effektkedjor Region Skåne

Hemuppgift Dalarna