Platsens betydelse WS2

Hur kan vi bedriva och kommunicera ett strategiskt arbete som gör skillnad? Vad är regionens roll och hur kan kommunikationen med samverkansparter utvecklas?
På workshop 2 diskuterade vi planeringsprocesser, metoder och resultat. 

Dokumentation

Incheckning

Komplexa processer i samhällsplanering. Heiti Ernits, kulturgeograf, doktorand på RISE:  Planering med osäkerheter del 1. och Gränstrassel i planeringsprocesser del 2.
FILM: Heiti Ernits. Del 1 Planering med osäkerheter. Del 2 Gränstrassel i planeringsprocesser
Tips på metodböcker: Projektstudio för samhällsplanering samt Kraftsamling för samhällsplanering
Länkar till rapporterna Omgiven av gränsgångare och Ledarskap i mellanrummen.

Utcheckning
Länkar till Mirotavlor

Hemuppgift inför workshop 3
För att överbrygga glappet mellan workshop 2 och 3, har ni en hemuppgift som dels innehåller ett arbete i den egna organisationen, dels en kollegial coaching i geografiska par. Läs mer här: PB Hemuppgift inför ws3

Reglab erbjuder zoom-rum för kollegial coaching vid två tillfällen:

  • Den 1 juni kl 9-12
  • Den 25 aug kl 9-12

Inbjudan till coaching-träffarna kommer senare i vår. Vid dessa tillfällen finns Karin Willis tillgänglig för frågor och diskussion.

Vi vill att ni mailar er PPT:n som blir ett resultat av hemuppgiften till Linnéa  till senast den 13 september. Vi kommer att sammanställa hemuppgifterna och fortsätta diskussionen när vi ses den 28-29 sep.