Platsens betydelse WS2

Framgångsrika processer som gör skillnad

Vi diskuterar olika regionala arbetsprocesser, metoder och resultat.

  • Hur kan vi bedriva, genomföra och kommunicera ett strategiskt arbete som gör skillnad?
  • Vad är regionens roll?
  • Hur kan kommunikationen med regionens samverkansparter utvecklas?
  • Medverkande: regioner, organisationsforskare, RISE m fl.

Tid och plats: Digitalt möte, tisdag 13 april kl. 9-15, och onsdag den 14 april kl. 9-12.