Platsens betydelse WS2

Framgångsrika processer som gör skillnad

Hur kan vi bedriva och kommunicera ett strategiskt arbete som gör skillnad? Vad är regionens roll och hur kan kommunikationen med samverkansparter utvecklas?
Vi diskuterar regionala arbetsprocesser, metoder och resultat. Region Kronoberg berättar om strategisk samplanering och Region Örebro om att arbeta utforskande.  Västra Götalandsregionen delar med sig av erfarenheter med temat kunskap, kompetens och nätverk. På programmet finns dessutom bland annat:

  • Heiti Ernits, doktorand på Rise, pratar om komplexa processer och gränsgångare. Läs gärna igenom rapporterna Omgiven av gränsgångare och Ledarskap i mellanrummen inför samtalet med Heiti.
  • Exempel på dialoger: Att leda processer. Gränsgångare som gör skillnad. Framgångsfaktorer och fallgropar i samverkan.
  • Här finns en påminnelse om hemuppgiften inför WS 2.

Program

Under workshopen kommer vi att använda en gemensam digital whiteboard. Inför mötet vill vi att du bekantar dig med verktyget Miro genom att ta del av vår instruktionsfilm och övningstavla, som du hittar här.

Tid och plats: Digitalt möte, tisdag 13 april kl. 9-15, och onsdag den 14 april kl. 9-12. Zoom-rummet öppnar 8.30 för kaffemingel och teknikcheck.

Anmäl dig senast 6 april. Respektera anmälningstiden! Vi har problem med för många sena anmälningar och Reglabs mötesadministration räcker inte till för detta. Vi har inte möjlighet att ta emot anmälningar som kommer i sista minuten.