Platsens betydelse

Fysisk planering har betydelse för hur vi bor, arbetar, rör oss och lever våra liv. Stora frågor, som ofta berör flera kommuner och behöver hanteras i ett regionalt perspektiv. Området regional planering är i förändring – ny lagstiftning, förändrade ansvarsförhållanden och verktyg som leder till behov av ny kunskap och erfarenhetsutbyte.

Reglabs lärprojekt Platsens betydelse fördjupar kunskaperna om platsens betydelse och utforskar regionplanering som ett strategiskt redskap för det regionala utvecklingsarbetet. Läs mer i Inbjudan

Lärprojektet belyser platsens betydelse i fyra träffar under 2021:

  • Regional fysisk planering – med eller utan PBL? – 2 februari
  • Framgångsrika processer som gör skillnad – 13 april
  • Regionplanering för att möta samhällsutmaningar – 28-29 sep Obs! Nytt datum
  • Regional fysisk planering för framtiden – 9-10 nov Obs! Nytt datum

Lärprojektet Platsens betydelse leds av innehållsledare Karin Willis och Gustav Edman, processledare, som tillsammans med en arbetsgrupp ansvarar för att lägga upp arbetet.