Platsens betydelse

Reglabs lärprojekt Platsens betydelse fördjupade kunskaperna om platsens betydelse och utforskade regionplanering som ett strategiskt redskap för det regionala utvecklingsarbetet.

 

Läs mer i Inbjudan

Lärprojektet utforskade platsens betydelse i fyra träffar under 2021:

  • Regional fysisk planering – med eller utan PBL? – 2 februari
  • Framgångsrika processer som gör skillnad – 13 april
  • Regionplanering för att möta samhällsutmaningar – 28-29 sep 
  • Regional fysisk planering för framtiden – 9-10 nov 

Lärprojektet Platsens betydelse leddes av innehållsledare Karin Willis, Gustav Edman, processledare, samt Catarina Lahti, Reglab. Tillsammans med en arbetsgrupp ansvarade de för att lägga upp arbetet.