Dokumentation 2024

Människorna är kraften i platsgörandet. Hur kan regionala utvecklare haka på och nyttja den energin? Årskonferensen 2024 gav många tanketrådar att följa på detta tema. Länk till sammanfattande artikel från årskonferensen.

KEYNOTES

Länkar under rubrikerna. 

STUDIECIRKLAR
LÄRPASS

Länk till artikel med intryck från några av lärpassen.

Länkar till lärpassens presentationer finns under rubrikerna nedan

1. Tillsammans för stärkt besöksnäring. Region Stockholm

2. Hållbarhetsintegrering som hävstång. Region Gävleborg

3. Hur främja rörelse i samhället? Region Sörmland

4. Metric – mäta innovationsekosystem. Regionerna Västerbotten, Värmland, Skåne, Örebro, Östergötland samt Vinnova

5. Regionala flaggskepp för innovation. Region Östergötland

6. Folkbildning för kompetensförsörjning. Folkbildningsrådet

7. Från livsmedelsstrategi till Gårdsrunda. Region Jönköpings län

8. Smart Move för kompetens. Region Örebro län

9. Obekväma skillnader döljs i visioner. Tillväxtverket, Boverket, Trafikverket. Länk till Mentimeterfrågorna.

10. Smart specialisering i praktiken. Region Kronoberg

11. Effektiva ekosystem för innovation. Vinnova

12. Pipos regionalanalys. Tillväxtverket

13. Från youth-washing till verklig inkludering. Nordregio.

14. Hur inkluderar vi fler? Region Västerbotten

15. Fler bostäder och god livsmiljö – samtidigt. Vinnova

16. Livsmedelsberedskap. Tillväxtverket

17. Smart specialisering i EU:s gröna giv. Linköpings universitet

18. Nya trender i regionalpolitiken. Reglab, Lunds universitet

19. Effektbehov på kilometerruta. Region Skåne

20. Kulturen – en platsutvecklare. Region Jönköpings län

21. Mötesplatsen som verktyg. Region Jämtland Härjedalen

STUDIEBESÖK

Spark – en forsknings- och utbildningsmiljö vid Jönköpings tekniska högskola