Utvärderingsnätverket 8 maj

Utvärderingsnätverkets nästa möte är onsdag den 8 maj. 
Tema för träffen är organisatoriskt lärande och vi ska bland annat prata om: Hur ser våra strukturer ut för att lära av utvärderingar? När skapas ett bra lärande i organisationen?

Tid: Onsdag 8 maj, kl 10-16.

Plats: Tillväxtverket, Västgötagatan 5, Stockholm.

På programmet står bland annat:

  • Så fungerar det regionala lärandet ‒ omvärldsanalys av svenska regioners arbete med systematiskt lärande i det regionala tillväxtarbetet”. Johan Peck och Thomas Westerberg, Oxford research och Malin Sjöberg, Region Örebro.
  • Så har vi organiserat lärandet i Region Kronoberg. Cecilia Birgersson, Region Kronoberg
  • Tillväxtverkets arbete med att analysera, följa upp och utvärdera det regionala lärandet. Marcus Wåhlstedt, Tillväxtverket.
  • Gemensam dialog och erfarenhetsutbyte kring hur vi skapar struktur för lärande och när vi faktiskt lär oss i det regionala utvecklingsarbetet

Processledare är Anna Zingmark. Ett mer detaljerat program kommer inom kort. Anmäl dig på knappen till höger!

Tips! RUS-nätverket träffas dagen före, tisdag den 7 maj. Ta gärna med en RUS-kollega till vårt samtal om hur vi utvecklar det organisatoriska lärandet!