Utvärderingsnätverket 8 maj

Utvärderingsnätverkets nästa möte blir onsdag den 8 maj. Temat handlar om lärande och implementering: Hur kan vi bli bättre på att ta till vara det vi lär oss genom utvärderingar? Mer information och program för träffen kommer.

Var? Tillväxtverket, Västgötagatan 5, Stockholm

Läs mer nätverket här.