Regional brytningstid. Tema 3

Samverkan

Digitalt seminarium 20 januari kl 9-12

Det regionala utvecklingsuppdraget är i förändring. Vad innebär det för samverkan och samhandling?

  • Flernivåstyre – att samordna aktörer för regional utveckling
  • Ny studie: Samarbetet mellan region och kommuner. Johan Wänström, Linköpings universitet.
  • Samverkan region-statliga myndigheter; samverkan region-akademi
  • Reflekterande samtal.
  • Eget arbete, hemuppgift.

Workshop/samtal 20 januari kl 13-16

Endast för de två föranmälda deltagarna.

Eget arbete

Hemuppgiften presenteras under workshopen.