Platsens betydelse WS1

Regional fysisk planering – med eller utan PBL?

Vi diskuterade nyttan och effekterna av att bedriva regional fysisk planering – och på vilka olika sätt man kan göra det. Program

Dokumentation

Mentimeter

Hemuppgift inför workshop 2