Platsens betydelse WS1

Regional fysisk planering – med eller utan PBL?

Vi diskuterar nyttan och effekterna av att bedriva regional fysisk planering – och på vilka olika sätt man kan göra det.

  • Vad innebär det att jobba med regional fysisk planering enligt Plan- och bygglagen och enligt det regionala utvecklingsuppdraget?
  • Hur bidrar regionplanering till nyttor, effekter och värden? För vem?
  • Vilket stöd finns från nationell nivå?
  • Medverkande: regioner, Boverket, Finansdepartementet, Näringsdepartementet m fl.

Tid och plats: Digitalt möte, tisdag 2 februari, kl. 9-16.

Program